Ubuntu

Ubuntu er et debian-basert Linux operativ system som bruker Unity som standard skrivebordsmiljø. Utviklingen av programmet skjer i dag hos Britiske Canonical Ltd., men er eid av Mark Shuttleworth, som er en sør-afrikansk entreprenør. Navnet Ubuntu kommer fra sør-afrikansk filosofi, og betyr direkte oversatt «menneskelighet». Ordet er også ofte oversatt til menneskelighet overfor andre. Ubuntu er basert på “free software” som betyr at brukeren har en rett til å både endre og distribuere systemet. Free software kan forveksles med gratis programvare, men det er det ikke.

Brukeren har rett til å gjøre endringer og oppgradere systemet, som igjen gjør det mulig å oppnå desto høyere kvalitet på produktet. Ubuntu prosjektet har forpliktet seg til prinsippene som kalles “open source programutvikling”, og brukerne er oppmuntret til å studere hvordan systemet virker, gjøre det bedre og distribuere det. Programmet ble først utgitt i oktober 2004. Offisielt anbefales Ubuntu desktop til de fleste type brukere. I tillegg til Ubuntu desktop finnes flere andre utgaver som er laget og forbedres av Canonical og Ubuntu-miljøet. På grunn av mangel på registrering er det ikke mulig å vite hvor mange som bruker Ubuntu. I 2011 ble det gjort et estimat av Canonical, som mener at Ubuntu har 20 millioner brukere rundt om i verden.