Hvem er det egentlig som eier datamaskiner?

I dag eies data av de aller fleste under sekstifem. Det finnes programmer og apper som er barnevennlige og brukes av barn, til og med babyer. Noen mener bruk av nettbrett og data er skadelig for hjernen til barn under tre år. Det er også noen som har sterke meninger om bruk av data i barnehagen. Kan barn som ikke får opplæring i databruk fra tidlig alder falle bak? Det brukes my data i undervisningen på skolen i dag. Steinerskolen valgt å ikke bruke så mye data i undervisningen. Her får elevene 20 timer i året på dataundervisning og det synes elevene er nok.

Utenfor skolen brukes mye tid på datamaskinen og mobilen. Mobilbruken kan for unge og voksne ta litt overhånd. Nå finnes det en apper som kan fortelle deg hvor mye tid du bruker på mobilen. Appene er Moment for Iphone og Breakfree for Android. Her kan man få en oversikt over hvor mange timer man har brukt på telefonen og få varslinger på dette. De eldre i samfunnet er ikke like aktive på data som oss unge. Bare under halvparten av eldre har egen data, og ikke alle bruker den. Bare 28 % av nordmenn over 65 år sier at de bruker Internett jevnlig og i motsetning til det bruker 96 % i alderen 25-34 år datamaskinen jevnlig.