Hvem er de norske brukerne av data?

Når det gjelder bruk av data i skolen, ligger Norge under snittet. Det blir vist av en studie gjort mot digitale kunnskaper hos elever på ungdomskolen. ICILS 2013 var den første studien som ble gjort internasjonalt som skulle avdekke ferdighetene blant ungdomskolelever. De så på bruken av digitale verktøy hjemme, på skolen og andre steder. Studien var gjort på norske niendeklassinger, og selv om bruken viste seg å være lav var kunnskapen over gjennomsnittet på IKT. Bare åtte prosent av de norske elevene svarte at de brukte digitale verktøy på skolen hver dag sammenlignet med at syttifem prosent svarte at de brukte data hjemme hver dag.

Internettbrukeren har gått gjennom et generasjonsskifte de siste årene. Antallet innholdsprodusenter har eksplodert, dette dreier seg om blant annet bilder eller for eksempel filmer på YouTube. Alle har nå stor frihet til å synliggjøre seg. Internett brukes til mange forskjellige aktiviteter som musikk, nyhetsider, informasjonssøk, spill og epost, men blant de unge er det kommunikasjon på sosiale medier som dominerer. Dette gjelder både gutter og jenter. Nettsamfunneneer en slags plattform hvor man møter andre og hvor man har forskjellige aktiviteter. Både unge og eldre ønsker å gjøre noe nyttig for samfunnet over Internett i fritiden sin.