Gjennomsnittsbrukeren i Europa

På 90 tallet var det Europa som var ledende innen mobilteknologi, men i senere tid har flere kommet på banen. Blant annet har Kina tatt oss igjen når det gjelder telekommunikasjon. EU ønsker nå at Europa igjen tar lederposisjonen. Priser på tellerskritt kan være en veksthindring for Internett i Europa. I en rapport over 25 vestlige land viser den at så mye som 9 av de 10 dyreste nettnasjonene er europeiske. Tidligere har det blitt hevdet at språk og kulturforskjeller har gjort at færre kobler seg opp til Internett i Europa fremfor for eksempel USA, men det viser seg nå å være prisen telefonselskapene tar.

I USA betaler man halvparten av det man betaler i Europa for å koble seg opp. Dersom Internett skal vokste i Europa er vi avhengig av at prisene går ned. Lokal konkurranse vil nok gjøre at prisene blir billigere også her, men det vil ta noen år. Nesten alle i Norge bruker Internett, men vi ligger ikke høyest i Europa, bare Monaco og Island ligger høyere enn oss. I Europa er det 63 % som bruker Internett. Det vil si at det er 300 millioner som ikke har Internett i Europa. I verden totalt er det bare 34 % som har Internett.