Datamaskinens rolle i samfunnet i dag

I dag har datamaskinen en stor rolle I samfunnet. Datamaskinen brukes av små barn og gjennom hele livet til vi er pensjonister. Datamaskinen brukes som verktøy for å finne informasjon, jobbe med informasjon og fordele informasjon, den er også et viktig verktøy innenfor kommunikasjon. Vi har nettsamfunn også kalt e-samfunn som lar oss kommunisere uten å være ansikt til ansikt. Debattgrupper på Internett er et samfunn og det finnes leksikon som lages og benyttes av brukerne som for eksempel Wikipedia.

Det finnes i dag ingen grenser for hva man kan finne av informasjon på nettet. Det norske samfunnet endrer seg hver dag. Det påvirker hele tiden livene våre og det er ikke lenger langt til informasjon både i vårt eget land og til det store utlandet. Datamaskinen har ført til at verden blir mindre. Globalisering har foregått så lenge mennesker har reist, men i dag ved hjelp av datamaskinen kan man handle, kommunisere og se andre kulturer fra sin egen stue. I dag har den store strømmen av informasjon ført til at vi har fått et mer opplyst forhold til andre tradisjoner og kulturer. Noen er redde for at dette vil føre til at vi mister litt av vår identitet og kultur ved at vi så lett får innslag fra andre kulturer og utvikler oss.